DESIGN & LAYOUT

Grafisk design er et vidt begreb. Dog kan man kalde et design for et grundliggende princip for hvorledes et firma, brand, tema eller lignende præsenterer sig visuelt. Design består af elementer som f.eks. logo, skrifttyper, farveholdning m.m.

Layout er den praktiske anvendelse af et design

- altså hvordan et givent budskab eller indhold tilpasses designet.

ILLUSTRATION

Illustrationer kender vi alle - som regel som fotos i artikler, brochurer o.s.v. Mit speciale er tegnede illustrationer. Tegninger gør sig godt, hvor fotos kommer til kort, da man jo kan tegne ting, der ikke eksisterer billeder af. Ligeledes kan tegninger gennem streg og stil give en ændret stemning i forhold til fotos.